Łukawica A.D. 2016

Na zaproszenie Stowarzyszenia Pro Patria Łukawica w niedzielę 2 października br. kilkadziesiąt osób z Choroszczy udało się na uroczystości religijno-patriotyczne w tej miejscowości. Zorganizowano je w 153. rocznicę pacyfikacji tego szlacheckiego zaścianka za udzieloną pomoc powstańcom styczniowym.

Była msza św. polowa oraz poświęcenie sztandaru rodowego fundacji Jamiołkowskich. Uroczystości uświetnił aktywny udział szwadronu 10 Pułku Ułanów Litewskich z Pietkowa oraz występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Poświętnem.

Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Hołd przed Pomnikiem oddały również choroszczańskie delegacje: Koło nr 15 Związku Emerytów i Rencistów oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Na zakończenie uroczystości zorganizowano barwną i pełną dramaturgii inscenizację pacyfikacji Łukawicy z 1863 roku.

JW/TPCh

Fot. Z. Andruszkiewicz