Ciekawe spotkanie

Niektóre poniedziałki bywaj bardziej lubiane, inne mniej. Ten 10 października 2016 roku był wyjątkowy. Zaszczyciła nas swoją obecnością w Filii Bibliotecznej w Klepaczach pani Małgorzata Iwanowicz, dr nauk humanistycznych, autor wielu książek z zakresu ortografii, językoznawstwa i frazeologii. Ambasador kultury języka polskiego.

W spotkaniu autorskim uczestniczyła kl. III Szkoły Podstawowej Nr 21 w Białymstoku, pod opieką pedagoga pani Małgorzaty Besztak. W gronie zaproszonych gości powitaliśmy panią Małgorzatę Rokicką – Szymańską z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Elżbietę Wróblewską kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy, pana Piotra Dojlidę radnego wsi Klepacze, Jerzego Wójcka sołtysa, Mieczysławę Wysocką i Wojciecha Jana Cymbalistę instruktora M-GCKiS w Choroszczy.

Spotkanie o charakterze warsztatowym „Zaprzyjaźnij się z książką i jej bohaterami” wyjaśniło dzieciom pojęcia: tolerancji, przyjaźni, akceptacji. Zwróciło uwagę, jak ważne jest odszukanie w koleżance, koledze jego dobrych cech i zaakceptowanie inności każdego z nas. Dzieci przy pomocy bajkowych słowników pani Małgorzaty Iwanowicz wykonały różnorodne prace plastyczne.

Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali odznaczenia Orderu Przyjaciela Biblioteki w tym Piotr Dojlida i Jerzy Wójcik. Ochotnicy mieli możliwość wykazania się w piosenkach karaoke. Spotkanie uwieńczyło wspólne zdjęcie z naszym gościem. Uśmiech na twarzach uczniów i zainteresowanie utwierdziły, że jest potrzeba spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

Iwona Amonowicz

Biblioteka Publiczna filia w Klepaczach