Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINIE

z powodu śmierci

Pana Marka Żmujdzina 

radnego powiatu białostockiego
weterana opozycji antykomunistycznej
Patrioty i mieszkańca Gminy Choroszcz
składa
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński

 

***

Serdeczne wyrazy współczucia

RODZINIE

z powodu śmierci
radnego powiatu białostockiego

Marka Żmujdzina

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Beata Marlena Jeżerys 
oraz 
Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

***

Łączymy się w bólu
z RODZINĄ zmarłego

Pana Marka Żmujdzina

– samorządowca, społecznika,
animatora postaw patriotycznych i katolickich,
weterana opozycji antykomunistycznej
Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
oraz Redakcja „Gazety w Choroszczy”

 

***

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim

z powodu śmierci

Pana Marka Żmujdzina,

wieloletniego samorządowca,

Przewodniczącego Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność”,

animatora życia religijnego w Parafii

składa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy