Choroszczańskie Dyktando – już w czwartek 17 XI

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Choroszczańskim Dyktandzie”, które odbędzie się w czwartek 17 listopada 2016 o 18:00 w siedzibie Centrum przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy.

Każdy, kto ukończył 7 lat, może wziąć udział w dyktandzie, wystarczy zanieść zgłoszenie osobiście bądź nadesłać je do 16 XI 2016 (włącznie) pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (na adres: kultura@choroszcz.pl; w temacie należy wpisać: „Dyktando”) do M-GCKiS (ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz).

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czwartek 24.11.2016 w Centrum Kultury o 16:45, bezpośrednio przed warsztatami pisania haiku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Patronat medialny nad imprezą sprawuje „Gazeta w Choroszczy”.

Do pobrania:

karta zgłoszeniowa,

regulamin.

WJC

dyktando-plakat