Dla kogo ekonomia społeczna?

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pt.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”, które odbędzie się w dn. 24 marca 2017r. w Remizie Strażackiej, ul. Dominikańska 22  o godz. 13.00

Podczas seminarium poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Co to jest ekonomia społeczna? Dla kogo? Jak działa?
  • Zasady funkcjonowania Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, doradztwo, animacja)
  • Możliwość pozyskania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej

Seminarium jest kierowane do:

  • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych (w tym m.in. bezrobotnych i poszukujących pracy, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej)
  • organizacji pozarządowych (tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną, a także tych które chcą taką działalność rozpocząć)
  • przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, ZAZ, spółdzielni pracy i innych)

Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, specjalista w zakresie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmowane są do czwartku 23 marca do godz. 12 drogą mailową na adres owes@owop.org.pl Wszystkich informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego