Rekrutacja 2017/18 w gminie Choroszcz i plany utworzenia klasy sportowej

Burmistrz Choroszczy informuje o terminach rekrutacji na nowy rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

W związku ze zbliżającymi naborami na do placówek oświatowych w gminie Choroszcz na nowy rok szkolny 2017/18 – do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, warto zapamiętać WAŻNE TERMINY:

 • jeśli Rodzice lub Opiekunowie chcą, aby dziecko kontynuowało edukację w przedszkolu, deklaracje o kontynuowaniu edukacji dziecka w przedszkolu można składać w terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2017 r.
 • jeśli Rodzice lub Opiekunowie chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej, od 10 do 19 kwietnia 2017r.przyjmowane są WNIOSKI o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej; wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Rodzice lub Opiekunowie składają w odpowiednich placówkach – tam też dostępne są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej
 • w terminie od 20 do 21 kwietnia 2017r. – nastąpi weryfikacja złożonych przez Rodziców lub Opiekunów wniosków; weryfikacji dokonywać będzie komisja rekrutacyjna;
 • 24 kwietnia 2017r. – do publicznej wiadomości zostanie podana LISTA zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów;
 • od 26 do 27 kwietnia 2017r. – Rodzice i Opiekunowie proszeni są o POTWIERDZENIE woli przyjęcia kandydata do placówki – potwierdzenie wyrażane jest w postaci pisemnego oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka;
 • 28 kwietnia 2017r. – do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych
  do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas
  I szkoły podstawowej.

W nowym roku szkolnym Burmistrz Choroszczy planuje utworzenie w ramach klas IV (czyli obecnych III) jednego oddziału klasy sportowej. Szczegóły na temat rekrutacji – już wkrótce.

W razie pytań czy potrzeby szczegółowego wyjaśnienia niejasnych kwestii, prosimy kontaktować się bezpośrednio z danymi placówkami oświatowymi:

– Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 4; tel./fax: +48 85 719 10 07, e-mail: przedszkolechoroszcz01@wp.pl, www.ps-choroszcz.pl

Zespół Szkół w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 26a, tel. 85 7 13 14 80; e-mail: zs@choroszcz.plwww.zs.choroszcz.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie: 16-070 Choroszcz, Kruszewo 62; tel./fax.: +48 85 717 19 22; e-mail: spkruszewo@choroszcz.pl, www.spkruszewo.choroszcz.pl

Szkoła Podstawowa w Złotorii: 16-070 Choroszcz, Złotoria 159A; tel./fax.: +48 85 719 29 15,
e-mail: spzlotoria159@wp.pl, www.spzlotoria.pl