OSTEOSTOP – sprawdź stan swoich kości!

Gmina Choroszcz już od czerwca br. wdraża na swoim terenie Program Profilaktyczny „OSTEOSTOP”. Są to bezpłatne, przesiewowe badania densytometryczne. Zapraszamy!

Program „OSTEOSTOP” skierowany jest do mieszkańców gminy Choroszcz, szczególnie zagrożonych wystąpieniem osteoporozy. W ramach programu, zostaną wykonane bezpłatne, przesiewowe badania densytometryczne. Koszt badań w całości pokrywa samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją Programu, natomiast zdobędą wiedzę o swojej kondycji zdrowotnej oraz uzyskają niezbędne informacje i porady.
Najbliższy termin badań to 24.062017r., w godz. 12.00-19.00. Miejsce: parking przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Warto z tej okazji skorzystać – o przyjęciu na badania decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!
Program powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy Jarosław Lewikowski, którego specjaliści przeprowadzają badania przesiewowe w terenie.
Gmina Choroszcz realizuje ww. program zdrowotny na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).
Więcej informacji można uzyskać konstatując się z:

Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, www.choroszcz.pl, e-mail: urzad@choroszcz.pl,tel. 85 713 22 00,fax 85 719 18 39
Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy Jarosław Lewikowski, ul. Zielona 6, 05-092 Łomianki, NIP: 527-105-78-13, http://www.mcdo.eu, e-mail: kontakt@mcdo.eu, tel. 48 605 560 160

Warto wiedzieć:
Osteoporoza to ubytek tkanki kostnej, prowadzący w konsekwencji do złamań, a co za tym idzie – bólów oraz ograniczeń ruchomości. Powikłania złamań w takich sytuacjach bywają często tragiczne.
Po 50. roku życia następuje etap starzenia się organizmu człowieka. Nieuchronne jest również zmniejszanie się masy kostnej szkieletu. W tym świetle ważne jest tempo tego procesu, ponieważ kiedy następuje moment, kiedy masa kostna jest niewystarczająca, aby podołać codziennym wyzwaniom, wówczas mamy do czynienia właśnie z osteoporozą.
Osteoporoza na ogół postępuje niepostrzeżenie, a jej pierwszymi widocznymi objawami są złamania. Leczenie zaawansowanej już choroby jest mniej skuteczne (zniszczonej, utraconej kości nie da się odtworzyć), natomiast wczesne wykrycie niekorzystnej tendencji i zastosowanie kuracji zapobiegającej dalszej utracie masy kostnej przynosi bardzo dobre efekty. Wczesna diagnostyka oparta na pomiarze gęstości kości – tzw. densytometria u osób po 40. roku życia jest elementem profilaktyki osteoporozy.
Badajmy się, osteoporozę można skutecznie leczyć!

info UM