20 lat działalności Oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy

W piątek 23 czerwca 2017 o 18:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy rozpoczęła się gala z okazji 20. rocznicy powstania Oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy. Reprezentacyjną salę miasteczka wypełnili krwiodawcy i sympatycy ruchu, w tym liczni przyjaciele z innych oddziałów SHDK i sponsorzy.

Zgodnie z wieloletnią tradycją zebrani pamiętali o krwiodawcach, którzy już odeszli, ofiarując w ich intencji modlitwę. Ośmioro cichych bohaterów otrzymało z rąk Elżbiety Paszkowskiej dyrektor Podlaskiego Oddziału PCK w Białymstoku legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Pani Dyrektor skierowała do wyróżnionych i wszystkich zebranych ciepłe słowa uznania i serdeczne życzenia.

Podziękowanie za dwadzieścia lat wspólnej pracy na rzecz krwiodawstwa do wszystkich zaangażowanych w działalność Oddziału SHDK w Choroszczy wyraziła Barbara Wiszowata – prezes i założycielka choroszczańskiej organizacji skupiającej ponad 400 dawców krwi. Gratulacje całemu Oddziałowi SHDK w Choroszczy złożył Robert Wardziński burmistrz Choroszczy i liczni goście, przekazując Pani Barbarze Wiszowatej piękne kwiaty, dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Dziesięć osób dołączyło do grona dawców krwi, uzyskując legitymacje, które wręczyła Joanna Świsłocka prezes SHDK w Białymstoku. Czternaścioro krwiodawców i sympatyków otrzymało z rąk Roberta Wardzińskiego burmistrza Choroszczy pamiątkowe dyplomy gratulacyjne i upominki. Burmistrz nie szczędził serdecznych wyrazów uznania i w przemówieniu zaznaczył wdzięczność dla ruchu krwiodawców, podobnie jak Beata Marlena Jeżerys przewodnicząca Rady Miejskiej gminy Choroszcz, która uhonorowała 17 osób, które zakończyły już oddawanie krwi z racji wieku lub choroby, a sercem cały czas wspierają SHDK.

Wszystkim uhonorowanym i zebranym na święcie krwiodawstwa pięknie zaśpiewał Chór Kameralny pod dyr. Małgorzaty Olechno, dodajmy, że chór od lat współtworzą liczni dawcy krwi i sympatycy ruchu. Zebrani mogli się cieszyć piękną prezentacją sztandaru Oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, który od 10 lat towarzyszy wszystkim najważniejszym wydarzeniom choroszczańskiej organizacji.

Doktor Dariusz Średziński z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przedstawił obecną sytuację ruchu krwiodawstwa w kraju i na Podlasiu, zaznaczając fenomen podlaskich i choroszczańskich inicjatyw wyrastających ofiarnością znacznie ponad krajową średnią.

Po raz dwudziesty został rozstrzygnięty konkurs plastyczny organizowany przez Małgorzatę Hryniewicką i Marzannę Szumkowską w choroskiej szkole podstawowej. Burmistrz nagrodził młodych twórców a na pamiątkę, jak podczas całej uroczystości, zostało wykonane zdjęcie.

Wiąże się to z projektem stworzenia cyfrowego albumu dokumentującego 20 lat działalności SHDK w Choroszczy. Każdy, kto chce się podzielić wspomnieniami o krwiodawstwie, może do 26 lipca przesłać zdjęcie wraz z opisem na jeden z adresów: barabrashdk@gmail.com lub shdkchoroszcz@gmail.com. Album będzie do pobrania na Jarmarku Dominikańskim 13 sierpnia. Część zdjęć zebranych uprzednio zaprezentował na uroczystości niżej podpisany.

Na zakończenie prowadzący galę – Marzanna Szumkowska i Wojciech Cymbalisty – przypomnieli zebranym wszystkich zaangażowanych w pracę zarządu SHDK Choroszcz w dwudziestoleciu i zaprosili zebranych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

WJC, fot. EDz/M-GCKiS