Wojciech Załęski (1943-2017). In memoriam

W dniu 13 września br. w wieku 74 lat, po długiej chorobie zmarł nasz Przyjaciel Pan Wojciech Załęski. Urodził się w 1943 roku w Grodnie, jakiś czas mieszkał w Ełku, a w Supraślu ukończył Liceum Plastyczne. Następnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Pan Wojciech był człowiekiem o szerokich horyzontach i zainteresowaniach. Był wszechstronnym artystą, pedagogiem, kolekcjonerem i literatem. Ten niezwykle zasłużony dla Supraśla człowiek był miłośnikiem historii i Puszczy Knyszyńskiej. Przez wiele lat był nauczycielem a przez cztery lata dyrektorem Liceum Plastycznego w Supraślu. Był społecznikiem z krwi i kości, jednym z założycieli Stowarzyszenia Kulturalnego Collegium Suprasliense. Jak czytamy na stronie Supraśl pl od 1990 roku pełnił rolę redaktora naczelnego pisma „Nazukos”, poświęconego historii i kulturze ziemi supraskiej. Autor igraszek z gwiazdą (1991), Opowieści z Puszczy Knyszyńskiej (1993), Witaj w Supraślu (1997), (1999), Fotoczasów (2005), Hecz Precz Stała Się Rzecz (2010). Był też autorem wielu książek, esejów, rozpraw oraz artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Jako rasowy regionalista posiadał ogromny zbiór archiwaliów, zdjęć i relacji. Jego gruntowne wykształcenie plastyczne zaowocowało że był również świetnym rzeźbiarzem. W Choroszczy możemy podziwiać Pomnik Powstania Styczniowego, zaprojektowany przez Pana Wojciecha.  Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.