W magistracie w Choroszczy pomogą rozliczyć PIT

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że – podobnie jak w latach ubiegłych – mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy chcieliby uzyskać pomoc w rozliczeniu zeznania podatkowego, w 2018 roku również uzyskają takie wsparcie.

W miesiącu marcu i kwietniu 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy będą dyżurować pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego, którzy będą pomagać zainteresowanym mieszkańcom w zakresie rozliczeń podatkowych za poprzedni rok.

Pracownicy pomogą także w wypełnianiu i przesyłaniu drogą elektroniczną zeznań podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej, przy czym – bez dochodów zagranicznych. Osoby, które będą chciały wysłać zeznanie drogą elektroniczną, muszą pamiętać, aby posiadać ze sobą informację o kwocie przychodu z roku 2016 (poz. 64 zeznania PIT-37).

Dyżury pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) odbędą się 15 marca 2018 r. oraz 12 kwietnia 2018 r. w godz. 9.00-14.00, w sali konferencyjnej (I piętro).  Serdecznie zapraszamy.

UM