Podsumowanie akcji Studnia dla Południa

,,Zasada jest taka, że jak już pomagasz

jakiemuś człowiekowi, to bierzesz za niego

odpowiedzialność. Nie ma tak, że ratujesz

człowieka na jakiś czas. Jeśli już decydujesz się

na pomoc, to nie możesz go zostawić, dopóki

nie masz pewności, że on już może samodzielnie przeżyć.”

Janina Ochojska

W Szkole Podstawowej w Choroszczy po raz drugi obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem ,,Natura dla wody”.

Dostęp do wody jest dziś najbardziej podstawowym warunkiem przeżycia około miliarda ludzi żyjących w najuboższych rejonach świata, dotkniętych klęską suszy, nieurodzajów oraz konfliktów zbrojnych. Jest jednym z podstawowych praw człowieka. W tym roku szkolnym PAH pomaga w budowie nowych studni za pomocą wiertnicy manualnej oraz w naprawie istniejących studni. Koszt budowy takiej studni jest bardzo wysoki, uzależniony od głębokości, rodzaju podłoża. Waha się od 2 do 20 tys. euro. Mieszkańcy Sudanu Południowego nie mają takich pieniędzy, aby we własnym zakresie móc wspierać bardzo drogie inwestycje.

Społeczność naszej szkoły przystąpiła do akcji ,,Studnia dla Południa”, przebiegającą pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej. Na terenie szkoły została przeprowadzona kampania informacyjna, dotycząca problemów z jakimi boryka się najmłodsze państwo na świecie. Uczniowie wykonali plakaty uświadamiające kwestie wpływu wody na różne aspekty życia człowieka. Przy głównym wejściu do szkoły zaprezentowana została gazetka ukazująca idee naszych działań. W młodszych klasach p. Ewa Zalewska oraz wychowawcy przeprowadzili zajęcia wg scenariusza ,,Woda – bezcenne dobro naszej planety”. Głównym celem zajęć było ukazanie znaczenia wody w przyrodzie, podkreślenie, jak jest ona niezwykle ważnym składnikiem codziennego życia oraz zastanowienie się, jak powinniśmy dbać o nasze zasoby wody. W klasach VII sp i II- III gimnazjum nauczyciele na godzinach wychowawczych poruszyli problem ,,Czy warto pomagać?”. Ćwiczenie to miało za zadanie wywołać dyskusję młodzieży o różnych motywach pomagania innym, szczególnie w kontekście katastrofy humanitarnej, oraz zachęcić ich do stworzenia przykładowego komunikatu wzywającego do wsparcia działań pomocowych. Młodzi ludzie dzięki temu mogli zastanowić się nad formami pomocy i sposobami zaangażowania. Uczennica kl. VII c Angelika Poskrobko wykonała filmik „Pomaganie jest cool” zachęcający uczniów naszej szkoły do niesienia pomocy. Filmik ten został wykorzystany podczas lekcji oraz umieszczony na szkolnym Facebooku. Pani Barbara Joka przeprowadziła lekcję otwartą ,,Jedna studnia – morze zmian”. Uczestnicy warsztatów zastanawiali się jakie zmiany przyniesie wybudowanie w sudańskiej wiosce studni, jak wpłynie na ich życie oraz dlaczego warto pomagać.

Kolejnym działaniem związanym z pomocą dla Sudanu Południowego były dwa kiermasze, podczas których można było zakupić silikonowe opaski z napisem ,,Niosę pomoc” oraz sprzedaż wody butelkowanej. Szkolne Koło Caritas pod opieką p. Joanny Gaweł bardzo sprawnie przeprowadziło dystrybucję tych opasek oraz wody.

Składam szczególne podziękowania p. Gaweł oraz Wam, drodzy uczniowie, gdyż bardzo aktywnie włączyliście się naszą kampanię. Ze sprzedaży opasek uzyskaliśmy 450 zł, a za wodę 415 zł. Kwoty te zostały przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej, która wesprze budowę ujęć wody w jednym z najbiedniejszych państw świata.

Młodzież naszej szkoły jest wspaniała i stanęła na wysokości zadania. Nie możemy pomóc całemu światu, ale jak podsumował warsztaty Kuba, uczeń kl. VII b, sprawiliśmy, że ktoś w wyniku naszych działań zapewne poczuł się szczęśliwy.

Barbara Joka, Ewa Zalewska