Miejsca pod stanowiska handlowe przy Cmentarzu w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że w dniu 02.07.2018 zostało wydane zarządzenie Burmistrza Choroszczy nr 337/2018 regulujące zasady zajęcia pasa drogi wewnętrznej pod stanowiska handlowe w obrębie cmentarza w Choroszczy w okresie od 28 października do 4 listopada.

Zarządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych. Z Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy nr 337/2018 można zapoznać się TUTAJ.

Zmiany te dotyczą, między innymi takich kwestii jak:

  1. wprowadza się ujednolicony wzór wniosku o zezwolenie na zajęcie miejsca pod stanowisko sprzedażowe w pasie drogi wewnętrznej;

Wniosek jest dostępny TUTAJ, jak również można go uzyskać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w pok. nr 21.

  1. uściśla się termin składania wniosków oraz niezbędnych załączników – obowiązujący nowy termin składania wniosków to okres 01.08.-30.09.2018 r.;

  1. informujemy ponadto, że w okresie 31.10.-01.11.2018 na wszystkie stanowiska sprzedażowe w obrębie cmentarza w Choroszczy obowiązuje pakiet 2-dniowy, co oznacza, że podmiot zainteresowany handlem w tym terminie, uzyska zgodę na zajmowanie danego stanowiska sprzedażowego obejmującą okres dwóch dni, tj. 31 października i 1 listopada. We wniosku należy uwzględnić tę zasadę.

W związku z powyższym informujemy, że nie będą rozpatrywane wnioski o zajęcie miejsca sprzedażowego tylko na jeden dzień w powyższym okresie – w dn. 31.10.-01.11.2018 r..

W pozostałych dniach określonych w zarządzeniu (czyli od 28 października do 4 listopada), ale poza okresem 31.10.-01.11.2018 r., poszczególne stanowiska handlowe przy Cmentarzu w Choroszczy można zajmować na okres 1-dniowy lub większy.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem tel. 85 713 22 32.

UM