Konkurs plastyczny „Woda widziana oczami dziecka”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Woda widziana oczami dziecka”. Prace należy składać w biurze M-GCKiS w Choroszczy do dnia 27 września 2018r. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Rodzinnego z okazji otwarcia nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Złotorii w dn. 29 września 2018r. Przewidziano atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu plastycznego „Woda widziana oczami dziecka”

1. Tematem konkursu jest woda widziana oczami dziecka.

2.Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Choroszczy

3. Organizatorem konkursu jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

4. Cele konkursu:
– promocja zdrowia
– upowszechnianie wiedzy na temat wody
– rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni oraz kreatywności dzieci

5. Prace należy zgłaszać w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7 i starsze.

6. Format oraz technika prac dowolna.

7. Oceniane będą jedynie prace indywidualne, wykonane samodzielnie.

8. Prace plastyczne do konkursu należy zgłaszać w dniach 12.09.2018 – 25.09.2018r.w biurze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

9. Prace oceni jury składające się z pracowników M-GCKiS w Choroszczy oraz ZECWiK w Choroszczy

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Pikniku Rodzinnego z okazji otwarcia nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Złotorii w dn. 29 września 2018r.

11. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.