BohaterON w Szkole Podstawowej w Choroszczy

W październiku uczniowie klas IV i VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wzięli udział ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON w Twojej Szkole. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma na celu edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Uczniowie w ramach lekcji historii zapoznali się z założeniami akcji, poznali najważniejsze fakty związane z przebiegiem Powstania Warszawskiego oraz biogramy Powstańców. Z wielkim zaangażowaniem napisali kartki, w których wyrazili podziw i wdzięczność uczestnikom walk o Warszawę z 1944 roku.

Beata Jabłońska