Podziwiali choroski Rynek

Rynek 11 Listopada w Choroszczy – jako spektakularna i wzorowa inwestycja – znalazł się wśród realizacji, które 20 listopada br. odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Tak zacne grono przejechało do Chroszczy 20 listopada, by poznać jedno z najciekawszych przedsięwzięć realizowanych w ostatnim czasie w regionie.

Celem wizyty było przedstawienie stanu wykonania instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, który jest wdrażany przez województwo podlaskie, oraz poznanie najciekawszych projektów, które są przeprowadzane w jego ramach. Wśród nich znalazł się Rynek 11 Listopada w Choroszczy.

Urzędnicy poznali historię rynku, historię budowy pomnika, a także okoliczności podjęcia prac modernizacyjnych. Nie kryli zadowolenia z zaobserwowanych rezultatów, jak również nie szczędzili Burmistrzowi Gminy Choroszcz pochwał związanych z tak dynamicznym rozwojem miasta i gminy.

Bardzo się cieszę z tej wizyty – przyznał Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Nasz Rynek, dzięki rewitalizacji, znacząco zmienił swoje oblicze, a także powoli zmienia oblicze całej Choroszczy. Cieszy mieszkańców – co obserwowaliśmy podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i widzę, że stopniowo staje się perełką, z której my, mieszkańcy zaczynamy być dumni. Tym bardziej więc jest mi miło, że nasz skarb przez urzędników unijnych oraz pracowników ministerstw i urzędów jest postrzegany jako inwestycja wzorcowa, godna pokazania i pochwalenia się nią. Czujemy się wyróżnieni mogąc gościć tak zacne grono przedstawicieli instytucji finansujących owe przedsięwzięcia, którzy postrzegają nasz Rynek jako godną, dobrą praktykę odpowiednio zainwestowanych funduszy – dodał Burmistrz Wardziński.

20 listopada br. Choroszcz odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudniania, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.