Wyjazd na operę „Halka (Wileńska)” 6 października

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy  zaprasza na wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki na operę „Halka (Wileńska)”. Spektakl rozpocznie się w gmachu przy Odeskiej w niedzielę 6 października o godz. 18:00. Zapisy przyjmowane są do 15 sierpnia. 

Na choroszczan czekają miejsca w strefie II w rzędzie V oraz w strefie I w rzędzie XI. 

Ceny biletów w strefie I:

99,00 zł bilet normalny,
90,00 zł bilet ulgowy.

Ceny biletów w strefie II:

85,50 zł bilet normalny,
76,50 zł bilet ulgowy.

Do skorzystania z ulgi uprawnieni są: emeryci, renciści, studenci, osoby niepełnosprawne i bezrobotni, posiadacze odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nauczyciele szkolnictwa artystycznego. 

Więcej informacji i zapisy pod tel. 857191431 oraz w biurze M-GCKiS.

Zapraszamy!


HALKA (WILEŃSKA):

Halka-kobieta, Halka-kochanka, Halka-matka. Halka – osoba znikąd. Obca, choć niby taka sama. Wykluczona, choć dopuszczona do życia w miłosnym duecie, we wspólnocie. Tytułowa bohaterka opery Moniuszki od czasu wileńskiej premiery w 1848 roku wracała na polskie sceny wielokrotnie. Bywała historią o mezaliansie panicza z chłopką i przypowieścią o rozwarstwieniu społecznym. Czym okaże się dzisiaj? W świecie zastanym po prześnionej rewolucji, gdzie temat wykluczenia przeniósł się z rewirów pańszczyźnianej wsi na terytoria klasowości ekonomicznej? Z czym się zderzy bohaterka w nowej hierarchii społecznej, w świecie targanym sporami o przyszłość wielokulturowej Europy?

INSCENIZACJA:

Agnieszka Glińska, reżyserka znana ze swojego skupienia na psychologii postaci, czujna wobec ludzkich zgryzot, w swoich inscenizacjach teatralnych wytrąca postacie ze schematów, wzrusza, przetykając tragizm komizmem. Jej nieprzystającą, uwikłaną w namiętność, zdradzoną i porzuconą protagonistkę zobaczymy w pełnym rejestrze czułych drgań. Wnikliwie, z bliska. Tańce, polonezy, cały moniuszkowski koloryt polskości zaskoczy swoim potencjałem uwspółcześnienia.

AUTORZY:

Muzyka: Stanisław Moniuszko
Libretto: Włodzimierz Wolski
Instrumentacja i opracowanie partytury: Michał Dobrzyński

TWÓRCY:

Dyrygent: Mirosław Jacek Błaszczyk
Reżyseria: Agnieszka Glińska
Scenografia: Monika Nyckowska
Kostiumy: Katarzyna Lewińska
Choreografia: Weronika Pelczyńska
Reżyseria świateł: Jacqueline Sobiszewski
Projekcje video: Franciszek Przybylski
Przygotowanie chóru: Violetta Bielecka
Konsultacje głosowo-performatywne: Katarzyna Sitarz

Autor plakatu: Adam Żebrowski

OBSADA:

Cześnik
Paweł Czekała
Zofia
Katarzyna Szymkowiak
Janusz
Łukasz Klimczak
Marszałek
Dariusz Machej
Jontek
Kamil Zdebel
Halka
Ilona Krzywicka

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej

TANCERZE/PERFORMERZY:

Magdalena Fejdasz
Daniela Komędera-Miśkiewicz
Małgorzata Mielech
Aleksandra Osowicz
Łukasz Przytarski
Gieorgij Puchalski
Stefano Silvino
Monika Szpunar
Adi Weinberg-Prejna