Finał etapu wojewódzkiego XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom, odbyło się 07 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaska Izba Rolnicza, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XIII edycją sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2015 r. zostało gospodarstwo Państwa Jadwigi i Zdzisława Sidorków, zam. Żywa Woda, gm. Jeleniewo (pow. gospodarstwa 38,18 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

Barbara Sołomiewicz, dyrektor OR KRUS w Białymstoku wraz z laureatami I miejsca
Barbara Sołomiewicz, dyrektor OR KRUS w Białymstoku wraz z laureatami I miejsca

Ponadto Komisja przyznała:

  • Annie Marii i Bogusławowi Fiedorczykom z miejscowości Rutkowszczyzna, gm. Suchowola (pow. gospodarstwa 39,50 ha., profil produkcji – hodowla bydła mlecznego)
  • Barbarze i Piotrowi Szeligowskim z miejscowości Łubnice Krusze, gm. Kołaki Kościelne (pow. gospodarstwa 50,00 ha., profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

Podstawą oceny gospodarstw były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Kolejnym etapem zmagań są eliminacje centralne. Weźmie w nich udział 16 laureatów wyłonionych w poszczególnych etapach wojewódzkich w kraju, w tym Państwo Sidorkowie jako przedstawiciele województwa podlaskiego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Łukasz Gilewski

starszy inspektor

OR KRUS w Białymstoku