REDAKCJA

Redakcja:

ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel./fax. 85 7191431, 725-357-788
e-mail: gazeta@choroszcz.pl
Strona internetowa
Facebook

Zespół redakcyjny:
Wojciech Jastrzębski (p.o. redaktora naczelnego)

Łukasz  Kalinowski (redaktor, projekt graficzny, skład i łamanie)

Redaktorzy: Jan Adamski, Anna Kulikowska, Jacek Dąbrowski, Urszula Glińska, Karolina Gołębiewska, Tomasz Grynasz, Małgorzata Hubbel, Izolda Hukałowicz, Wojciech Jastrzębski, Anna Kozłowska, Grzegorz Krysiewicz, , Małgorzata Świszcz, Józef Waczyński, Elżbieta Wróblewska, Ewa Zalewska

Wydawca:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

Dyrektor: Przemysław Waczyński

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania, zmiany tytułów, i nadawania śródtytułów tekstów, redakcja nie odsyła nadesłanych materiałów i nie odpowiada za publikowane treści komercyjne oraz reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *