Przygotowanie do zimy w sezonie 2015/2016 w województwie podlaskim