Spotkanie z historią: wschodnia granica Polski w latach 1944-1948