Gra edukacyjna „Drogi do niepodległości”

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 23 listopada 2018 roku uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wzięli udział w grze edukacyjnej pt. „Drogi do  niepodległości”. Każdą klasę reprezentowały 3  osobowe zespoły oraz  uczniowie, którzy pomagali w przeprowadzeniu gry. W trakcie zabawy uczestnicy wykazali się wiedzą dotyczącą przebiegu walk o niepodległość Polski, znajomością biogramu Józefa Piłsudskiego oraz pieśni legionowych. Na  terenie szkoły zostały rozmieszczone punkty ilustrujące drogę Polaków   do  suwerennej ojczyzny, każdy z  nich miał swoją nazwę: Komendant, Legiony, Orlęta Lwowskie, Czyn Powstańczy, Znów Niepodległa, Bitwa Warszawska oraz Kwatera Marszałka, w której znajdowało się centrum dowodzenia i zliczania punktów. Przy każdej stacji drużyny wykonywały różnorodne zadania m.in. rozwiązywały quiz pt., „ Co ty wiesz o marszałku?” i  „Krzyżówkę niepodległościową”, rozpoznawały obrazy przedstawiające epizody z okresu kształtowania się granic Polski, z  rozsypanych wersów układały pieśni legionowe. Uczniowie wykazywali się wyobraźnią w  trakcie zabawy w kalambury oraz zręcznością w rzucaniu do celu, którym była menażka wojskowa. Gra była okazją do pogłębienia wiedzy na temat walk o  niepodległość i osób z  nimi związanych oraz budzenia szacunku dla postawy naszych przodków. Przebiegała w  atmosferze zabawy, współpracy i zdrowej rywalizacji.

Wyniki gry edukacyjnej:

I miejsce – klasa VIII B Zuzanna Bajer, Antoni Chrzanowski, Jakub Majewski
II miejsce – klasa VII C Weronika Smorszczewska, Kacper Danilczyk, Paweł Sołowiej
III miejsce – klasa VIII C Agnieszka Lebiedzińska, Gabriel Auchimik, Bartek Ambrożewicz
IV miejsce – klasa VII A Wiktoria Korpacz, Jędrzej Walendziuk, Antoni Żmujdzin
IV klasa VIII A Jakub Murawski, Jakub Perko, Szymon Półkośnik
V miejsce – klasa VII B Wiktoria Łuczaj, Zuzanna Szewczul, Filip Postlep

Gratulujemy uczestnikom! Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy pomogli przy organizacji gry!

Beata Jabłońska