Przy kawie o starych pieśniach i kulturze

25 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbyła się już po raz kolejny Kulturalna Kawiarenka. Tym razem głównym tematem spotkania była kultura ludowa, a dokładnie stare pieśni, które umykają dziś w mrokach zapomnienia. Punktem wyjścia do dyskusji był film Piotra Borowskiego „Koniec Pieśni”.

Dzieło to powstało jako efekt wyprawy na Białostocczyznę kilku aktorów z teatru Gardzienice. Na przełomie roku 1980 i 1981 grupa wędrowała po naszych terenach ze spektaklem granym specjalnie w kilkunastu wsiach na pograniczu. W zamian za trud aktorów ludzie tutejsi odpłacali się śpiewaniem pieśni. Piotr Borowski nagrywał te osoby na stare kasety magnetofonowe. Wyprawa zimowa zakończyła się, a nagrania pieśni leżały na półkach. Po latach Piotr Borowski postanowił wrócić do nich, przegrał je na płyty i w latach dwutysięcznych powrócił z nimi do tych samych miejscowości. Tym razem także z kamerą. W domach potomków nagranych ludzi odtwarzał nagrane pieśni, rejestrując na kamerę reakcje osób słuchających swoich ojców, matek, dziadków i babć. Autentyzm emocji, wzruszenie i ogromne zdziwienie zostało uwiecznione. Dzięki temu możemy oglądać film pełen historii, jest on świadectwem tego, jak ważna jest pamięć o przodkach, a także jak wielki sens jest, by stare pieśni nagrywać i zachowywać. Film ukazuje śmierć pewnej warstwy kultury, żal po odejściu bliskich.
Podczas spotkania w M-GCKiS nie obyło się bez łez oraz wspomnień o wsi, języku naszych przodków i dzieciństwie spędzanym razem z dziadkami. Zgromadzeni uznali, że w przechowywaniu pieśni tkwi ogromny sens, stają się one nośnikami pamięci, która powinna być żywa i kultywowana. Tak by bliscy nie odeszli, a byli wciąż obecni w życiu w postaci niematerialnych chociaż nośników kultury i pamięci. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym za inspirujące rozmowy i już teraz zapraszamy na następną Kawiarenkę Kulturalną, która odbędzie się 29 kwietnia.