REDAKCJA

Redakcja:

ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel./fax. 85 7191431, 725-357-788
e-mail: gazeta@choroszcz.pl
Strona internetowa
Facebook

Zespół redakcyjny:
Wojciech Jastrzębski (redaktor naczelny)

Monika Tekielska-Chmielewska (projekt graficzny, skład i łamanie)

Redaktorzy: Jan Adamski, Łukasz Kalinowski, Anna Kulikowska, Jacek Dąbrowski, Urszula Glińska, Karolina Gołębiewska, Tomasz Grynasz, Małgorzata Hubbel, Izolda Hukałowicz, Wojciech Jastrzębski, Anna Kozłowska, Grzegorz Krysiewicz, Paulina Krysiewicz, Małgorzata Świszcz, Józef Waczyński, Elżbieta Wróblewska, Ewa Zalewska

Wydawca:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

Dyrektor: Przemysław Waczyński

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania, zmiany tytułów, i nadawania śródtytułów tekstów, redakcja nie odsyła nadesłanych materiałów i nie odpowiada za publikowane treści komercyjne oraz reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *