REDAKCJA

Redakcja:

ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel./fax. 85 7191431, 725-357-788
e-mail: gazeta@choroszcz.pl
Strona internetowa
Facebook

Zespół redakcyjny:
Wojciech Jastrzębski (redaktor naczelny)

Monika Tekielska-Chmielewska (projekt graficzny, skład i łamanie)

Współpracownicy: Jan Adamski, Barbara Joka, Łukasz Kalinowski,  Jacek Dąbrowski, Urszula Glińska, Tomasz Grynasz, Małgorzata Hubbel,  Anna Kozłowska, Grzegorz Krysiewicz, Paulina Krysiewicz, Olga Szutkiewicz-Gola, Józef Waczyński,  Ewa Zalewska

Wydawca:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

Dyrektor: Wojciech Jastrzębski (pełniący obowiązki)

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania, zmiany tytułów, i nadawania śródtytułów tekstów, redakcja nie odsyła nadesłanych materiałów i nie odpowiada za publikowane treści komercyjne oraz reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *