REDAKCJA

Redakcja:

ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel./fax. 85 7191431, 725-357-788
e-mail: gazeta@choroszcz.pl
Strona internetowa
Facebook

Zespół redakcyjny:
Izabela Dąbrowska (redaktor naczelna), Urszula Glińska, Jacek Dąbrowski, Adam Kamieński, Paulina Krysiewicz, Marcin Jaromiński, Katarzyna Magdziak

Stali Współpracownicy:  Urząd Miejski w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”, Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, „Narew” Choroszcz, LZS „Korona” Choroszcz

Wydawca:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

Dyrektor: Izabela Dąbrowska

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania, zmiany tytułów, i nadawania śródtytułów tekstów, redakcja nie odsyła nadesłanych materiałów i nie odpowiada za publikowane treści komercyjne oraz reklamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *