REKLAMA

„Gazeta w Choroszczy” jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Periodyk wydawany od 1993 roku jest najpełniejszym źródłem informacji o życiu gminy Choroszcz. Dostępny jest niemal we wszystkich punktach handlowych i w instytucjach tj. Urząd Miejski, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu , szkoły na terenie miasta i całej gminy Choroszcz (14,3 tys. mieszkańców).

„Gazeta w Choroszczy” kolportowana jest także podczas największych imprez organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu takich, jak Dni Choroszczy, Jarmark Dominikański czy Dzień Ogórka w Kruszewie.

Kliknij tu, aby poznać szczegóły oferty reklamowej „Gazety w Choroszczy”.


Kontakt:

Redakcja „Gazety w Choroszczy”
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 14 31 (wt.- sob. 8:00-16:00)
e-mail: gazeta@choroszcz.pl
gazeta.choroszcz.pl


Wydawca „Gazety w Choroszczy”:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel./fax 85 719 14 31,
e-mail: kultura@choroszcz.pl
kultura.choroszcz.pl
NIP: 966-05-94-507
REGON: 050324956
Nr konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430