Cennik reklam

1) Cennik reklam na stronie internetowej „Gazety w Choroszczy” (www.gazeta.choroszcz.pl):

Banner w prawym bocznym pasku, wymiar 300×250 pikseli
a) Emisja przez 7 dni – 15,00 zł
b) Emisja przez 30 dni – 50,00 zł
c) Emisja przez 90 dni – 130,00 zł
d) Emisja przez 180 dni – 240,00 zł
e) Emisja przez 365 dni – 400,00 zł

O umiejscowieniu reklamy na pasku decyduje kolejność zgłoszenia


2) Cennik reklam w papierowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”:

3) Inne: 
a) Artykuł sponsorowany w internetowym wydaniu Gazety w Choroszczy:

– 50,00 zł (bez udostępnienia linku do artykułu na portalu „Facebook”)
– 60,00 zł (z udostępnienia linku do artykułu na portalu „Facebook”)

b) Przygotowanie pliku graficznego reklamy: 50,00 zł
c) Zamieszczenie nekrologu: cena jak za reklamę wg. cennika z § 1 pkt 1
d) Usługa „insert”: 700 zł do całości nakładu papierowego „Gazety w Choroszczy”
e) Redakcja może odmówić publikacji treści reklam/artykułu sponsorowanego/insertu itp. jeżeli treść narusza zdaniem redakcji ogólnie przyjęte normy etyczne
f) Redakcja może odmówić publikacji bez podania przyczyny