Dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej