Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy