Wycieczka Koła turystyczno-historycznego do Pietkowa