XXVI Jarmark Dominikański – oferta dla wystawców i handlowców