O Chrzcie Polski i geniuszu Mieszka I – spotkanie z ks. dr. Tadeuszem Kasabułą

W piątek 22 kwietnia 2016 do Choroszczy przybył ksiądz dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, aby wygłosić odczyt nt. „Chrzest Mieszka I w kontekście środkowoeuropejskim”.

Po oficjalnym powitaniu przez Przemysława Waczyńskiego, Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i przedstawieniu sylwetki prelegenta przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy – Józefa Waczyńskiego, kilkadziesiąt osób zgromadzonych w galerii MGCKiS z wielkim zainteresowaniem wysłuchało wykładu.

 

Ksiądz Tadeusz Kasabuła, doktor nauk teologicznych, specjalista z zakresu historii Kościoła, przybliżył nam wydarzenia sprzed 1050 lat. Mieliśmy szansę poznać sytuację w państwie Polan przed chrztem Mieszka I, wydarzenia militarne, jakie rozegrały się w połowie X stulecia na tych ziemiach oraz stan wiedzy historycznej związanej z chrztem księcia i jego dworu. Była to również okazja do bezpośrednich rozmów z księdzem, który przed ćwierć wiekiem pracował w choroszczańskiej parafii.

Józef Waczyński

fot. Mateusz Jacewicz