Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych w SP w Choroszczy

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodziliśmy 1 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Jest to najmłodsze święto państwowe, ustanowione w lutym 2011 roku, aby oddać hołd “bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Właśnie tego dnia w 1951 roku w kazamatach mokotowskiego więzienia strzałem w tył głowy zamordowano siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”. „Egzekucja rozpoczęła się o godz. 20. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel”.

Mianem Żołnierzy ”Wyklętych” czy „Niezłomnych” nazywamy wszystkich członków  antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II wojny światowej, w sytuacji gdy Polska znalazła się w „żelaznych okowach” sowieckiej niewoli, nie złożyli broni i walczyli dalej o wolną Polskę, wierni żołnierskiej przysiędze. Z determinacją podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Zwalczani zarówno przez sowiecki aparat terroru, jak i oprawców w mundurach Ludowego Wojska Polskiego, ginęli w więzieniach, bez prawa do godnej śmierci i pochówku. Grzebani byli w tajemnicy w nieznanych miejscach. Nie wolno było o nich głośno mówić przez cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dziś możemy i powinniśmy wspominać tych niezłomnych bohaterów, aby ocalić ich od zapomnienia.  Stąd 1 marca uczniowie naszej szkoły na znak pamięci o Żołnierzach Niezłomnych i ich męstwie przygotowali pod kierunkiem pań Ewy Zalewskiej i Anny Kozłowskiej uroczystą akademię.

Kulminacją uroczystości był Apel Pamięci ku czci Żołnierzy Wyklętych zaprezentowany społeczności szkolnej przez: Zuzannę Grądzką, Dominikę Jacejko, Marka Kosakowskiego, Aleksandrę Ambrożewicz, Kacpra Kuleszę, Julię Grzybko, Joannę Krysztofik, Kamila Kuca, Amelię Rzącę, Julię Sadowską, Pawła Żmujdzina, oraz Wiktorię i Adama Olszyńskich. Dopełnieniem akademii była prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetki bohaterskich “Wilków”, warunki, w jakich przyszło im żyć oraz walczyć. Do refleksji i zadumy nad postawą Żołnierzy Niezłomnych społeczność szkolną skłoniły również  nastrojowe utwory muzyczne: „Dokąd idziesz Polsko”, „Biały krzyż” i „Miejcie nadzieję” pięknie wykonane przez Elżbietę Krysiewicz i Karolinę Januszewską.

Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków. To właśnie Żołnierzom Wyklętym, walczącym o wolność wbrew nadziei, przez lata wypieranym z pamięci rodaków, których historia pozbawiała dobrego imienia tylko przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swym ideałom, pragnęliśmy, słowem, muzyką i piosenką, oddać hołd. To oni wierność i miłość do Ojczyzny cenili wyżej niż własne życie.

Skupienie uwagi społeczności szkolnej zgromadzonej na auli i pełna zadumy cisza, która towarzyszyła występom młodych artystów, wskazują na zainteresowanie, jakie wzbudziła uroczystość. Brawa widowni na zakończenie akademii wyraziły podziw i uznanie dla poświęcenia oraz odwagi Żołnierzy Niezłomnych. „Wyklęci” są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Wierzymy, że kolejne pokolenia naszych rodaków, biorąc z nich przykład, w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów Danuta Siedzikówa „Inka” – będą potrafiły „zachować się jak trzeba”.

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę historyczną oraz zrozumieć jak ważna jest pamięć o minionych pokoleniach i ich dokonaniach. Bez pielęgnowania oraz podtrzymywania tego dziedzictwa i  tradycji naród traci tożsamość. Stąd mamy nadzieję, że słowa Witolda Pileckiego: „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją wiarę świętą i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” – skierowane przed śmiercią do Zosi i Andrzeja –dzieci rotmistrza – staną się mottem współczesnej młodzieży.

Ewa Zalewska i Anna Kozłowska
Fot. Dariusz Bielawski