Europejski dzień logopedy w Szkole Podstawowej w Choroszczy

Europejski Dzień Logopedy przypada 6 marca, a jego celem jest edukacja oraz zwiększanie świadomości rodziców w zakresie znaczenia terapii logopedycznej. W tym roku w Szkole Podstawowej w Choroszczy zostały przeprowadzone zajęcia dla klas 0 -1. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca logopedy oraz mogli wziąć udział w różnych zabawach logopedycznych. Wykonywali ćwiczenia usprawniające nie tylko narządy mowy, ale również uwagę słuchową. Na zajęciach była również obecna pani bibliotekarka, która zachęcała dzieci do czytania poprzez udział uczniów w różnych zabawach czytelniczych. Na koniec uczniowie mieli za zadanie poprawnie wymówić tytuł wylosowanej przez siebie książeczki. Pragniemy przypomnieć, że dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno właściwie wymawiać wszystkie głoski systemowe języka polskiego.

Magdalena Rutkowska, Marzanna Szumkowska