Podziękowania za Wielkanocną zbiórkę żywności

Serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w ostatni weekend wsparły zbiórkę żywności przeprowadzoną w sklepach Chorten na terenie Choroszczy. Dzięki ludziom o wielkim sercu, w poniedziałek, do choroszczańskiego M-GOPS przekazane zostało ponad trzysta kilogramów podstawowych artykułów spożywczych oraz słodyczy. Wielkie dzięki małym i większym zawodnikom klubu Narew Choroszcz za poświęcenie czasu i udział w zbiórce. Właścicielom sklepów Chorten za udostępnienie miejsca zbiórki i pomoc w przechowaniu i transporcie zebranych artykułów. M-GOPS za podział zgromadzonych produktów spożywczych wśród potrzebujących z naszej gminy. Księdzu Proboszczowi oraz choroszczańskim mediom za pomoc w nagłośnieniu tego szczytnego dzieła. To naprawdę wspaniałe jak razem potrafimy pomóc, tym którzy tego potrzebują. Dziękujemy!

Organizatorzy