KomunikatyMiasto i GminaZdrowie

OSP Klepacze z nowym wozem strażackim

MAN TGM 13.290 4×4 to nowy silny druh w jednostce OSP Klepacze. Jest niezastąpiony i długo wyczekiwany – druhowie mówią, że czekali na niego aż 91 lat. Słowa te można potraktować nieco żartobliwie, ale mówiąc zupełnie poważnie: nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Klepacze to niepodważalne wsparcie strażaków-ochotników. Zakup tej wyjątkowej maszyny był możliwy dzięki staraniom druhów z Klepacz; inwestycję wsparła również Gmina Choroszcz.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy należący do OSP Klepacze został zbudowany na podwoziu MAN TGM 13.290 i wyposażony w napęd 4×4. Pojazd posiada również zbiornik wody o pojemności 4000 litrów, 400-litrowy zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 2400 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową i maszt oświetleniowy. Oprócz tego pojazd dysponuje aparatami powietrznymi z maską i sygnalizatorami bezruchu, posiada zapasowe butle, motopompę, pompę szlamową, armaturę wodno-pianową, drabinę, zestaw narzędzi hydraulicznych, agregat prądotwórczy, pilarki, sprzęt burzący, radiotelefony, zestaw PSP R-1 itp. To prawdziwe monstrum, które poradzi sobie w każdym terenie i nie straszne mu żadne przeszkody. Zresztą, jednostce takiej jak OSP Klepacze, która jako jedna z trzech formacji OSP z Gminy Choroszcz jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w pełnieniu wszechstronnej służby społecznej – taka multimaszyna jest wprost niezbędna.

Za każdym razem, gdy naszym jednostkom OSP możemy zaoferować wsparcie jest to – można powiedzieć – święto – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. A kiedy formacja może dysponować tak profesjonalnym sprzętem jak na przykład OSP Klepacze, jest to z pewnością historyczna chwila – dodaje. Ale nie o samą celebrę tu chodzi, bo przecież tak dobry sprzęt to gwarancja skutecznych działań strażaków-ochotników, to realne umożliwienie im wykonywania profesjonalnej pracy i oddanej służby społecznej. Gmina Choroszcz rokrocznie wspiera lokalne OSP w podnoszeniu ich gotowości bojowej, a dofinansowanie do tego rodzaju inwestycji jest prawdziwą przyjemnością – konkluduje Burmistrz Wardziński. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 4×4 kosztował 874 530 zł. Zakup pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z:
– dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanej przez KG PSP z rezerwy celowej COVID-19 dla realizacji zadania publicznego pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – w kwocie 310 000,00 zł;
 dotacji Gminy Choroszcz – w kwocie 254 000,00 zł;
– dotacji zakładów ubezpieczeń (z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazanego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określonej w decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej) – w kwocie 150 000,00 zł;
– dotacji Województwa Podlaskiego – w kwocie 70 000,00 zł;
 dotacji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – w kwocie 50 000,00 zł;
 dotacji z Powiatu Białostockiego – w kwocie 40 000,00 zł;
 ze środków własnych OSP w Klepaczach – w wysokości 530,00 zł.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 4×4, pozyskany przez OSP Klepacze,, zastąpił poprzednio używany przez jednostkę – Renault Midliner, który został przekazany druhom z OSP Żółtki.