KulturaMiasto i GminaWydarzenia

Gmina Choroszcz upamiętniła niezłomnych bohaterów

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby upamiętnić tych, którzy po II Wojnie Światowej przeciwstawili się ówczesnej władzy komunistycznej.

W gminie Choroszcz co roku, za inicjatywą Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”, na cmentarzu w Izbiszczach, odbywa się spotkanie mające na celu zachowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych z tych terenów: Czesława Sucharskiego, Józefa Świrniaka, Kazimierza Kłoskowskiego, Szczepana Trypuza, Józefa Sokoła i Antoniego Bołtruczyka.

Podczas uroczystości odbyło się symboliczne przejście uczestników z pochodniami, a po wystąpieniu Grzegorza Krysiewicza odnoszącym się do historii poległych i modlitwie w intencji obrońców ojczyzny, nastąpiło złożenie wieńców i zapalenie zniczy. W uroczystościach udział wzięli: burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, radni: Jacek Dąbrowski, Piotr Waczyński, Marian Kosakowski, a także mieszkańcy gminy Choroszcz. Swoje zaangażowanie okazali również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Choroszcz: OSP Izbiszcze oraz OSP Kruszewo.

Żołnierze Wyklęci to niepodległościowy, antykomunistyczny ruch partyzancki, który stawiał czynny opór sowietyzacji Polski oraz podporządkowaniu ZSRR. Stanowili oni najliczniejszą antykomunistyczną grupę konspiracji zbrojnej w skali europejskiej.

 

fot. Ewelina Zgiet