Spotkanie z Anetą Prymaka-Oniszk

W ramach Festiwalu Literackiego w dniu 5.10.2016 w klubie „Zmiana Klimatu” w Białymstoku przy ul.Warszawskiej 6 odbyło się spotkanie autorskie z Anetą Prymaka-Oniszk. Była to jednocześnie promocja jej książki „Bieżeństwo 1915”. Książka przenosi nas w czas I Wojny Światowej, a ściślej do roku 1915 i w lata późniejsze. W swojej książce Aneta Prymaka-Oniszk ukazuje exodus ludności polskiej z terenów zaboru rosyjskiego. Ludności, głównie z terenów wiejskich, zmuszonej przez wojska rosyjskie do opuszczenia swoich domostw. Było to wynikiem realizacji planu tzw. „spalonej ziemi” przed następującymi wojskami niemieckimi. Temat ten był niemile widziany w okresie PRL-u a patrząc na obecną sytuację geopolityczną staje się jakże aktualny w dniach dzisiejszych.

(Bieżeństwem określa się masową ewakuację ludności z z zachodnich terenów zaboru rosyjskiego w głąb Rosji latem 1915 roku).

Jacek Romanowski