Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Pana Jacka Czaczkowskiego

Sołtysa miejscowości Turczyn

RODZINIE

składają
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys
Radni Rady Miejskiej w Choroszczy
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy