Edukacja

Święto szkoły w Kruszewie

5 grudnia 2017r. zgodnie z wieloletnią już tradycją obchodziliśmy święto naszej szkoły. Wraz z zaproszonymi gośćmi Burmistrzem Gminy Choroszcz Robertem Wardzińskim, Dyrektorem Obsługi Szkół panem Andrzejem Winnickim, proboszczem parafii ks. Bogusławem Kieżel społeczność szkolna czciła pamięć swojego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celebrowanie uroczystości rozpoczęliśmy od przemówienia pani Dyrektor Marty Stobińskiej – Domin, która powitała zaproszonych gości. Następnie obejrzeliśmy prezentację interaktywną o naszym patronie. Uczniowie mieli możliwość wykazania się dotychczasową wiedzą, a także pogłębili swoje informacje o dodatkowe fotografie, cytaty i ciekawostki z życia Marszałka. Wyjątkową częścią tej uroczystości było przyjęcie najmłodszych uczniów w poczet Szkoły Podstawowej w Kruszewie. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Wobec rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości zapewnili, że będą się dobrze uczyć, służyć pomocą słabszym, dbać o honor i dobre imię szkoły. Dzieci przygotowały część artystyczną, w której zaprezentowały poznane dotąd piosenki i wierszyki. Ukoronowaniem święta był tort z logo szkoły dla wszystkich obecnych, serwowany przez rodziców. Po części oficjalnej uczniowie nadal mogli świętować biorąc udział w konkursach, grach i zabawach przygotowanych przez nauczycieli.

Urszula Kulesza

24799582_1551029871659808_898771605877483803_o 24837340_1551029368326525_5486406727654043021_o