Miasto i GminaZ Urzędu

Oliszki – 4 V kolejne spotkanie mieszkańców gminy Choroszcz z Burmistrzem

Tuż po przerwie majowej mieszkańcy kolejnej miejscowości z gminy Choroszcz – Oliszek spotkają się z Burmistrzem Choroszczy, Robertem Wardzińskim.

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem, zainicjowane przez Sołtysa oraz Radę Sołecką miejscowości Oliszki, odbędzie się 4 maja br. o godz. 18.00 w tutejszej świetlicy wiejskiej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że inne sołectwa planujące podobne spotkania (inicjowane ze strony mieszkańców, sołtysów czy radnych reprezentujących dany okręg wyborczy), mogą je uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu: 85 719 17 37, 85 713 22 00. Zapraszamy.

UM