Jubileusze kapłańskie w Choroszczy

W niedzielę 19 czerwca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy odbędzie się uroczyste świętowanie jubileuszy kapłańskich w parafii choroszczańskiej. Uroczysta msza święta koncelebrowana odbędzie się o godzinie 12:15.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej parafii: “Papież Franciszek podczas audiencji wezwał wiernych do modlitwy w intencji kapłanów, by byli zawsze obrazem Serca Jezusowego pełnego miłosiernej miłości. Wychodząc naprzeciw sugestiom Ojca Świętego w niedzielę będziemy modlić się za kapłanów i świętować rocznice święceń naszych duszpasterzy. Przyjedzie do nas znany dominikanin o. Wojciech Jędrzejewski i na wszystkich Mszach świętych będzie głosił o wielkim darze jakim jest kapłaństwo.

Uczestnicy Eucharystii otrzymają pamiątkowe obrazki z wyszczególnionymi rocznicami święceń.” Będzie to wyjątkowe wydarzenie dla tutejszej parafii, bowiem połączone w Roku Miłosierdzia z 30-leciem posługi kapłańskiej ks. proboszcza Leszka Struka, 20-lecia kapłaństwa ks. Andrzeja Łukucia, 12-lecia kapłaństwa ks. Sebastiana Suma, dwóch lat kapłaństwa ks. Marka Burnosa oraz w roku przyjęcia święceń diakonatu dk. Roberta Matysa. Msza święta niedzielna o godzinie 12:15 będzie koncelebrowana z udziałem wszystkich kapłanów z Choroszczy, asystować będzie niedawno wyświęcony diakon Robert Matys z Żółtek.

Msza święta będzie transmitowana NA ŻYWO przez Twoją Telewizję Regionalną.
Następnie na błoniach Jana Pawła II rozpocznie się świętowanie, na które zaproszeni są wszyscy uczestnicy mszy świętej jubileuszowej.

WR