Sesja Rady Miejskiej – środa 22 VI od 12:00

Czerwcowa sesja choroskiej Rady Miejskiej odbędzie się w środę 22 czerwca w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Obrady rozpoczną się w samo południe, a całość będzie transmitowała Twoja Telewizja Regionalna. Oczywiście mieszkańcy mogą przysłuchiwać się debecie bezpośrednio i wejść na salę obrad przy ul. H. Sienkiewicza 29. Radni na środowej sesji pochylą się nad następującymi projektami uchwał:

 

 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

 • projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi,

 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok,

 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,

 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Choroszcz na rok 2016,

 • projekt uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XIII/126/2016 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Krupniki,

 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz,

 • projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz,

 • projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

  red.