Europejska Nagroda Zapobiegania Przestępczości – konkurs

Departament Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, iż Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje międzynarodowy konkurs na Europejską Nagrodę Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznej edycji jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym” (ang. Prevention of crimes commited on elderly people).
Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro, a także po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN, która odbędzie się w dn. 14-15 grudnia 2016r. na Słowacji (Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w radzie Unii Europejskiej w II poł. 2016 r., jest organizatorem konkursu).
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej może zgłosić 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych, które to projekty wcześniej zostały poddane eliminacji. Polskich kandydatów do nagrody ECPA wybiera komisja powołana przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.
Wszelkie dokumenty związane z udziałem w konkursie (Regulamin krajowych eliminacji, Regulamin Przyznawania nagrody, Formularz zgłoszeniowy oraz Arkusz oceny projektu) będą dostępne są pod adresem: www.mswia.gov.pl. Zapraszamy do śledzenia strony.
Projekty opisane w Formularzu zgłoszeniowym należy przesłać do Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA do dn. 2 września 2016r. na adres: Wydział Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adresy e-mail: anna.rodak@msw.gov.pl, marta.michan@msw.gov.pl.
Wszelkie pytania i szczegóły można wyjaśnić kontaktując się z Sekretariatem Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA, tel.: 022 601 45 16, fax  022 601 45 24; e-mail: dks@mswia.gov.pl.

org.

eucpn_networkmswia_logo