Sołectwa, pochwalcie się swoimi inicjatywami!

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów prowadzi aktywną promocję dobrych praktyk w ramach inicjatyw  sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego. Czyni to m.in.: poprzez organizację konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, wydawanie miesięcznika „Gazeta Sołecka” i szeregu publikacji oraz prowadzony serwis www.funduszesoleckie.eu.
Stowarzyszenie chce dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić. Na bazie dobrych przykładów można pobudzać działania innych, a w każdym regionie Polski są ludzie, którzy chcą włączyć się w kreowanie społeczeństwa obywatelskiego na wsi.
Dlatego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zachęca do dzielenia się informacjami odnośnie do zrealizowanych w sołectwach inicjatyw powstałych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 oraz w poprzednich latach. Stowarzyszenie czeka na opisy najciekawszych inicjatyw, w których wartość środków z funduszu sołeckiego, łącznie ze środkami będącymi wkładem własnym sołectwa, stanowi min. 50% w kosztach całego przedsięwzięcia.
W tym celu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy – dostępny TUTAJ oraz Oświadczenie autora zdjęć – dostępne TUTAJ i przesłać je do dn. 20 lipca br. na adres: j.kukulska@kss.org.pl. Dokumenty są dostępna pod adresem:
Przykłady dobrych praktyk zostaną zmieszczone w serwisie www.funduszesoleckie.eu, planowanych do wydania publikacjach oraz będą promowane podczas realizowanych działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych dla środowisk wiejskich.

W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Panią Joanną Kukulską, tel.: 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl.

org.