Obsługa komputera jest prosta!

– przekonają się o tym uczestnicy warsztatów komputerowych zorganizowanych w Choroszczy przez Fundację OKNO NA WSCHÓD.

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD ma przyjemność zaprosić osoby po 60 roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, które zorganizowane zostaną w Choroszczy. Zajęcia adresowane są zarówno do osób, które nie miały wcześniej styczności z komputerem, jak i tych, które pierwszy kontakt z nowymi technologiami mają już za sobą i chciałyby podnieść swoje umiejętności. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in.: jak obsługiwać komputer, korzystać z Internetu, założyć i korzystać z maila, obsługiwać komunikatory internetowe (Skype) oraz portale społecznościowe (Facebook), robić zakupy, sprawdzać potrzebne informacje np. pogodę, rozkład autobusów, repertuar kin, teatrów itp.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w kameralnych, 10-osobowych grupach. Łącznie uczestnicy szkolenia wezmą udział w 14 spotkaniach, w trakcie których będą mieli zapewniony dostęp do komputera, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową. Dodatkowo, każdy uczestnik zajęć otrzyma książki związane z obsługą komputera: „Komputer dla seniorów”, „Internet dla seniorów”. Miłą atmosferę w trakcie zajęć zapewnią doświadczeni prowadzący. Na zakończenie zorganizowana zostanie uroczysta kolacja połączona z wręczeniem dyplomów i gratulacjami.

Rekrutacja trwa! Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są:

– telefonicznie, pod numerem telefonu: 85 661 09 33

– mailowo, pod adresem: fundacja@onw.org.pl

– osobiście, w biurze Fundacji OKNO NA WSCHÓD, mieszczącym się w Białymstoku, na ul. Sienkiewicza 86, lok. 16.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztaty komputerowe realizowane są w ramach projektu „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”, finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD została utworzona w 2008 roku. Jest apolityczną, niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje: promocję polskich dobrych praktyk w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, promocję Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, w tym nauczanie języka polskiego w oparciu o szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe, inicjowanie kontaktów i współpracy między podmiotami i grupami zawodowymi z Polski i krajów Europy Wschodniej. Realizując cele dotyczące rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego, Fundacja OKNO NA WSCHÓD zajmuje się: wsparciem grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

Fundacja jest właścicielem marki Study in Białystok, pod którą działa Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu – www.studyinbialystok.pl – jedyny w regionie punkt informacyjno-doradczy wspierające studentów białostockich uczelni wyższych z Europy Wschodniej w integracji ze społecznością lokalną, służący pomocą w kwestiach związanych ze studiami w Polsce, legalizacją pobytu i podejmowaniem pracy.

Fundacja prowadzi pierwszą na rynku bezpłatną platformę e learningowąwww.polskijazyk.pl, umożliwiającą osobom rosyjsko i ukraińskojęzycznym naukę języka polskiego na poziomach od A1 do B1. Każdego miesiąca z platformy korzysta kila tysięcy osób z Europy Wschodniej. W roku 2015 Fundacja uruchomiła pierwszą bezpłatną platformę e-learningową umożliwiającą naukę języka polskiego na poziomach od A1 do B2 przez osoby rosyjsko i ukraińskojęzyczne – www.polskijazyk.pl.