Szczepienia ochronne przeciw grypie sezonowej w gminie Choroszcz

Informujemy, że podobnie jak co roku, również i w tym sezonie w gminie Choroszcz będą realizowane szczepienia ochronne przeciw grypie sezonowej, dotowane przez budżet gminy. Szczepienia realizowane będą od 12 września 2016 r. – do wyczerpania zapasów.

W bieżącym roku przewidziano dofinansowanie łącznie 116 szt. szczepionek.

Szczepienia będą realizowane przez:

– NZPOZ MEDICUS S.C. przy ul. A. Mickiewicza 21 w Choroszczy oraz

– Przychodnię Lekarską LORANTHUS przy ul. Nowosielskiej 34 w Białymstoku.

Szczepienia będą odbywać się w dni powszednie, od pon. do pt. w godzinach pracy punktów szczepień wymienionych placówek.

Szczepienia przeznaczone są dla mieszkańców gminy Choroszcz, którzy ukończyli 65. rok życia i są zameldowani na terenie gminy (na pobyt czasowy lub stały).

Szczepienia są finansowane z budżetu gminy Choroszcz.

UM