Stwórz razem z Centrum Kultury i Sportu kalendarz imprez w 2017

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza do składania ofert współpracy na rok 2017. Centrum to prężny ośrodek prowadzący różnorodną działalność kulturalno-artystyczną, edukacyjną i wydawniczą, której celami są: wspieranie kultury lokalnej, integrowanie mieszkańców, dbanie o pamięć i szacunek dla wielokulturowej tradycji gminy Choroszcz.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców gminy oraz mobilizując do współuczestnictwa  w kulturze, prosimy o przesłanie informacji zwrotnej wraz z wyszczególnieniem zakresu współpracy, jaką chcieliby Państwo podjąć przy udziale Centrum.

Poprzez współpracę rozumiemy:

  • Różne formy wsparcia (wynajem sal, wsparcie merytoryczne, przy promocji wydarzenia, i obsłudze technicznej)
  • Otwartość na nowe pomysły, zaangażowanie
  • Profesjonalizm i transparentność
  • Komunikację i planowanie działań uwzględniających kalendarz imprez Centrum
  • Wspólny pomysł na rozwój kultury w gminie

Oferty i propozycje działań planowanych przez Państwa na rok 2017, prosimy kierować drogą e-mailową na adres: kultura@choroszcz.pl lub dostarczyć osobiście do biura Centrum, czynnego pn-pt 8:00 – 21:00 ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz,

telefon 725 357 788.

Termin składania ofert upływa 23 września 2016.

Zapraszamy do współpracy!

M-GCKiS