Wydarzenia

W niedzielę 25 września odpust św. Kandyda Męczennika

W niedzielę 2o września w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy odbędzie się odpust św. Kandyda Męczennika. Msze Święte rozpoczynać się będą o 8:00, 9:30, 11:00, 12:15 i o 18:00). Kazania wygłosi ks. dr Andrzej Masłowski wykładowca psychologii w AWSD w Białymstoku.

kandyd 1Relikwie św. Kandyda Męczennika wydobyto z katakumb Santa Agnese w Rzymie 10 marca 1756 roku. Nie znamy dokładnej daty, kiedy dotarły do choroszczańskiej parafii. Pierwsza zachowana wzmianka w księgach parafialnych o relikwiarzu pochodzi z 23 czerwca 1780 roku. Regres kultu nastąpił prawdopodobnie po usunięciu przez carski dekret dominikanów z Choroszczy w 1832. Jak dodaje ks. Kanonik Leszek Struk, proboszcz parafii, nie wiemy dokładnie kiedy odbył się ostatni przed wieloletnią przerwą odpust św. Kandyda, na pewno musiało minąć 100 a może i więcej lat. Odpust został wskrzeszony w roku jubileuszu 550-lecia parafii w 2009 roku.

Osobom zainteresowanym historią choroszczańskich relikwii polecam artykuły z wydanej w 2009 roku Księgi Jubileuszowej. Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy. 550 lat:

Marek Machowski, O relikwiach z choroszczańskiego kościoła. O tym, co nieznane – w świetle faktów, dz. cyt., s. 149-187.

Helena Hryszko, Konserwacja relikwiarzy z kościoła parafialnego w Choroszczy, dz. cyt., s. 189-210

WJC