Europejskie Dni Dziedzictwa w najbliższe weekendy

Przed nami dwa weekendy pełne atrakcji. Rusza 24. edycja EDD (Europejskich Dni Dziedzictwa). Dziesiątki wydarzeń przewidziane są na 10-11 i 17-18 września pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Takie sformułowanie tematu ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią. Powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego. Jednakże jest to również temat uniwersalny i wieloaspektowy, który daje możliwość niezwykle szerokiej jego interpretacji. Hasło w ten sposób ujęte daje możliwość wszystkim organizatorom EDD, w każdym regionie Polski, wpisania się w jego przekaz.


EDD to najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu, którego idea narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Minister kultury Francji zaproponował wówczas zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 roku Dni Otwartych Zabytków. Po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa ta na tyle cieszyła się dużym zainteresowaniem, że w 1991 roku zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa, które były wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Stanowią one dzisiaj największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny. Europejskie Dni Dziedzictwa za główny cel stawiają sobie promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej, a także propagowanie dialogu międzykulturowego. Organizowane w tym czasie imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Nadaje im to wymiar uniwersalny. Z każdym rokiem imprezy odbywające się w ramach EDD stają się coraz bardziej popularne, zyskując tym samym nowych zwolenników i stając się zarazem najistotniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu.

EDD

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa biorą udział wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, a także Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku i jest obecnie jednym z 49 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu, dzięki organizatorom, publiczność z różnych grup społecznych i wiekowych ma możliwość zwiedzania różnorodnych zabytków i miejsc kultury, uczestniczenia w festynach, jarmarkach, imprezach plenerowych, inscenizacjach, turniejach rycerskich, wystawach, odczytach naukowych, konkursach, spotkaniach z twórcami kultury i w wielu innych imprezach o rozmaitym charakterze. EDD to doskonała okazja dla obywateli państw członkowskich do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Wydarzenia organizowane w atrakcyjnych lokalizacjach, często z dużym rozmachem i przy udziale znanych osobistości świata kultury i nauki, przyciągają media lokalne i ogólnopolskie. Projekt cieszy się poparciem władz samorządowych, angażuje różne podmioty, instytucje kultury, nauki, edukacji, organizacje społeczne i osoby prywatne, łączy pokolenia.

W Polsce koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków, a nad wszystkimi dotychczasowymi edycjami EDD honorowy patronat sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na terenie województwa podlaskiego wydarzenia wpisujące się w Europejskie Dni Dziedzictwa zaplanowano m.in. w: Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Tykocinie, Choroszczy, Ciechanowcu, Czyżewie, powiecie suwalskim – Dowspudzie i gminie Filipów, Supraślu, Wasilkowie.

Szczegółowy program inauguracji oraz wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 w Polsce znajduje się na stronie www.edd.nid.pl.

ip/r/umwp

Do pobrania:

ulotka

afisz

szczegółowy opis