Jeroniki – pierwsze po przerwie spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Choroszczy

W okresie wakacyjnym, kiedy wszyscy zajęci byli letnim odpoczynkiem, ale też wakacyjnymi pracami, spotkania mieszkańców gminy Choroszcz z burmistrzem Choroszczy zostały zawieszone. Jednak wraz z nadejściem jesieni, spotkania dalej są zorganizowane. 14 września Burmistrz Choroszcz Robert Wardziński przyjął zaproszenie do Jeronik.

Głównym tematem, jaki zdominował dyskusję, była kwestia budowy drogi przebiegającej na trasie Choroszcz-Jeroniki-Łyski. Burmistrz zapewnił, że szlak ten będzie budowany, zatem już niedługo mieszkańcy odczują komfort przemieszczania się przez samą wieś oraz pobliskie, połączone z nią miejscowości.

Ważna, z punktu widzenia mieszkańców Jeronik, jest też sieć kanalizacyjna, której modernizacja wpisana jest także w najbliższe plany inwestycyjne gminy Choroszcz.

Podczas spotkania rozmawiano także o inwestycjach związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

jeroniki_spotkanie2

Mieszkańcy zaapelowali także o możliwość przesunięcia linii energetycznej istniejącej obecnie na obszarze leśnym – na przeciągnięcie jej wzdłuż miejscowości.

W ten sposób mieszkańcy unikną niechcianych zerwań linii, wywołanych warunkami atmosferycznymi.

Na koniec mieszkańcy poruszyli temat drogi gruntowej dojazdowej do wsi w kontekście poprawy jej stanu.

Kolejne spotkanie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami gminy Choroszcz odbędzie się 27 września 2016 r. w Łyskach o godz. 19.00.

Przypominamy, że jeśli dana społeczność chciałaby zorganizować spotkanie z Burmistrzem  Choroszczy, stale istnieje taka możliwość. W tym celu należy wybrać odpowiedni termin i uzgodnić go, kontaktując się z Sekretariatem Urzędu: 85 713 22 00. Zapraszamy!

UM