Podziękowanie za wsparcie

Bardzo dziękuję wszystkim bliskim mi osobom, które wspierały mnie w trudnym okresie – po śmierci mojej mamy, a w szczególności:

– Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, przewodniczącej Rady Miejskiej  Pani Beacie Jeżerys, radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy,
– Dyrektorowi i pracownikom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Choroszczy
– Koleżankom z zespołu folklorystycznego KLEPACZANKI,
– Strażakom OSP KLEPACZE,
– Sąsiadom i znajomym.
 Słowa otuchy koiły mój ból i pozwoliły przetrwać ten najtrudniejszy okres.
Wdzięczna      
Jadwiga Kochańska